TCO (Total Cost of Ownership)

El TCO (Total Cost of Ownership o Cost de Propietat) és un concepte que en aquests últims anys s'ha implementat en el sector de l'automoció i que engloba diversos aspectes relacionats amb la compra i la vida dels vehicles d'una flota.

El TCO és una valoració econòmica que té en compte no només els costos directes de la compra de la flota, sinó també el cost indirecte associat a aquesta com a conseqüència de l'ús i manteniment.


AMAC ofereix aquest servei d'anàlisi, per proporcionar al Client un estudi personalitzat que li permeti poder prendre la decisió més apropiada en funció de les seves necessitats a l'hora de realitzar una inversió.

El Client disposa de diverses alternatives a l'hora d'adquirir nous vehicles per a la seva flota, i l'anàlisi del TCO li permet conèixer els costos associats a cadascun d'ells. Aquest estudi proporciona al Client les eines necessàries per prendre la decisió de contractar en cada cas l'opció més adequada.

AMAC ofereix l'estudi del TCO, amb un anàlisi econòmic detallat de les diferents alternatives. Però cal destacar, que a l'estudi dels diferents aspectes interns i externs que influeixen en la valoració, també se li suma una Proposta d'Accions de Millora on el Client pot negociar i aconseguir que els resultats varïn.

Accés Sistema
AFM
Usuari

Contrasenya

Recuperar contrasenya

14/05/2013
VI Trobada anual de Gestors de Flotes
Amac Fleet Management fou un dels patrocinadors de la VI Trobada de Gestors de Flotes que es va dur ...

02/11/2012
Trobada professional sobre la gestió de flotes
Especialistes del sector analitzen la gestió de flotes per a les PYMES.

11/05/2012
AMAC participa en la V trobada anual de Gestors de Flotes
AMAC serà un dels participants i patrocinadors de la V Trobada anual de Gestors de Flotes. Event qu...