Contractació Parcial de Serveis

AMAC ofereix al Client la possibilitat de contractar el servei parcialment amb la finalitat de cobrir les necessitats específiques amb les quals es troba.

A continuació es defineixen cadascun dels serveis dels quals disposem:

Control de km i Consum de Combustible: Controli el quilometratge dels seus vehicles, comprovi si la Tarifa de Combustible de la qual disposa és ladequada i detecti possibles mals usos de les targetes.


Tramitació de Sancions: Ens encarreguem de qualsevol tràmit administratiu de la seva flota.

Sinistralitat: Controli la seva sinistralitat i prengui mesures per reduir costos i/o evitar sancions amb la seva empresa de Renting.

Atenció al Client i Conductor: Disposi d'atenció personalitzada per als seus Conductors en qualsevol moment.

Assistència: Contracti aquest servei i asseguri's que els seus conductors tenen cobertura d'assistència en tot moment i que està pagant el millor preu per a aquest servei a través de la gestió que realitzem.

• Facturació: Ens encarreguem de gestionar tota la facturació mensual (renting, provedores, …) en funció dels criteris definits pel Client.

Manteniment Vehicles Propietat: Control d'accions preventives (manteniments,…), Revisió de pressupostos per evitar sobrecostes (GT-ESTIMATE,…), adreçament dels vehicles a Tallers que formen part de la Xarxa de Serveis AMAC, Control d'Accions Correctives (històric de reparacions, …), Detectar els possibles mals usos, Informes mensuals varis, Sistema d'autoritzacions de pressupostos, …

Contractació del Renting: Assessorem al Client en el moment de Contractar el Renting en funció de les seves necessitats.

Contractació Vehicle de Substitució: Aquest servei és bàsic per a moltes empreses, i és molt important conèixer totes les ofertes que hi ha al mercat per escollir la que millor respongui a les seves necessitats.

Terminacions Contracte Renting: Li ajudem a realitzar totes les gestions necessàries que van lligades a la finalització del contracte de renting i a la devolució del vehicle.

TCO (Total Cost of Ownership): Realitzem un estudi econòmic de les diferents alternatives d'adquisició de Vehicles (Renting o propietat) i li proporcionem la informació necessària perquè prengui la decisió adequada.

Ecoevalución de la Flota: Analitzem la situació de la seva flota, proposem accions de millora a nivell mediambiental i guiem al Client cap a noves opcions de mobilitat més sostenibles.

Transformacions de Vehicles: En alguns casos s'han de transformar els vehicles que formessin part d'una flota. AMAC gestiona tots els tràmits donis de la recollida del vehicle nou en l'empresa de Renting o Concessió, fins al lliurament d'aquest en les instal·lacions del Client.

• Remarketing: ens encarreguem d'aconseguir la millor oferta per a la venda dels vehicles de renting que ja han finalitzat el contracte o vehicles de propietat que el Client vulgui vendre.

Accés Sistema
AFM
Usuari

Contrasenya

Recuperar contrasenya

14/05/2013
VI Trobada anual de Gestors de Flotes
Amac Fleet Management fou un dels patrocinadors de la VI Trobada de Gestors de Flotes que es va dur ...

02/11/2012
Trobada professional sobre la gestió de flotes
Especialistes del sector analitzen la gestió de flotes per a les PYMES.

11/05/2012
AMAC participa en la V trobada anual de Gestors de Flotes
AMAC serà un dels participants i patrocinadors de la V Trobada anual de Gestors de Flotes. Event qu...